Verduurzaming

Naar een groen MJOP

Naar een groen MJOP en een concrete duurzaamheidsaanpak voor uw VvE?

Hoe gaat u als VvE concreet aan de slag met uw verduurzamingsproces? Welke subsidies zijn er, hoe komt u hiervoor in aanmerking en hoe vraagt u deze aan? Wat zijn de wettelijke bepalingen waaraan u moet voldoen? Welke investeringen moet uw VvE doen en hoe is de financiering geregeld? Wanneer uw VvE duurzame stappen wil zetten, begeleidt Vizier VvE Beheer uw VvE naar een groen MJOP waarin duurzame energiereducerende maatregelen op een effectieve manier worden geïntegreerd in de meerjarenonderhouds- én investeringsbegroting. U benut onderhoudsmomenten door tegelijk extra energiebesparende maatregelen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van isolatieglas wanneer de kozijnen geschilderd worden. Bovendien heeft u inzicht in de investeringen en in de kostenbesparingen die deze maatregelen opleveren. Zo zet u de juiste stap naar een groen MJOP voor uw VvE.

 

Energie Bespaarlening en rijkssubsidies

Wanneer uw VvE besluit tot verduurzaming, leidt dat in de toekomst tot een waardevermeerdering, een lagere energierekening én minder onderhoudskosten. Natuurlijk vraagt dit proces om een investering. Omdat verduurzaming vanuit de overheid wordt gestimuleerd, kunnen VvE’s aanspraak maken op diverse rijkssubsidies voor de uitvoering van hun energiebesparende maatregelen. Ook is er de Energie Bespaarlening. Deze lening wordt verstrekt vanuit het Nationaal Energiebespaarfonds en biedt VvE’s de mogelijkheid het duurzame maatregelenpakket op basis van een lage rente te financieren. Vizier VvE Beheer heeft niet alleen de kennis in huis om uw noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden te koppelen aan het implementeren van energiebesparende maatregelen, maar adviseert uw VvE ook heel concreet over de wettelijke vereisten en de mogelijkheden tot financiering.

 

Het verduurzamingsproces in 4 stappen

Onze werkwijze voor het verduurzamen van VvE’s verdelen wij in concrete 4 fasen. Een energiescan is het startpunt, waarbij we potentie en besparingsmogelijkheden in kaart brengen en bijdragen aan het creëren van draagvlak. In de tweede fase, de oriëntatiefase, werken we de besparingsmaatregelen verder uit en stellen we een adviesrapport op maat op. De verdiepingsfase leidt tot een doorrekening van investeringen en de mogelijkheden voor subsidies, leningen en andere financieringsopties. In de laatste voorbereidingsfase realiseert Vizier VvE Beheer een concrete werkvoorbereiding en de aanbesteding. Vanzelfsprekend kunnen we ook de verdere uitvoering van de duurzaamheidsaanpak begeleiden.

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak naar een groen MJOP, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Ik wil contact opnemen


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl