Technisch VvE-Beheer

MJOP

Het meerjaren-onderhoudsplan en -prognose (MJOP)

Duurzaam en veilig vastgoedbeheer is voor een VvE een van de belangrijkste doelstellingen. Door het uitvoeren van het juiste onderhoud op het juiste moment blijft de technische conditie van gebouwen en installaties op peil. Het structureel plannen van onderhoudswerkzaamheden en het reserveren van de financiële middelen die daarvoor nodig zijn is daarom essentieel. Nu, maar zeker ook in de toekomst. De basis voor adequaat technisch beheer is een goede meerjaren-onderhoudsplanning: een MJOP. Met een MJOP op maat kan uw VvE rekenen op een gedegen en duurzaam onderhoudsadvies met een onderhoudsplanning van 25 jaar.

 

Hoe pakt Vizier VvE Beheer dat aan?

Een intakegesprek is de eerste stap, waarna we een visuele inspectie uitvoeren en een conditiemeting. Op basis daarvan stellen wij een meerjaren-onderhoudsplanning met bijbehorende begroting op. Elk jaar actualiseren we de MJOP met nieuwe informatie. Wij rapporteren jaarlijks welke onderhoudsactiviteiten het komend jaar uitgevoerd moeten worden en wij zorgen ervoor dat de werkzaamheden binnen de door u gestelde kaders (tijd, geld en kwaliteit) worden uitgevoerd.

 

Wat zijn de voordelen van een MJOP voor u?

  • U heeft een overzichtelijk beeld van hoeveelheden, huidige staat van onderhoud, levencyclus en vervangingstermijnen en het benodigd regulier onderhoud van alle bouwdelen;
  • Aan elke onderhouds- of vervangingsactiviteit koppelen wij een planning en een richtprijs, zodat u op de hoogte bent van de kosten in tijd per activiteit. Daarmee zijn onverwachte grote uitgaven verleden tijd;
  • Wij plannen zoveel mogelijk activiteiten die dezelfde hulpmiddelen vereisen (bijv. een steiger) gelijktijdig in. Dat levert u een aanzienlijke kostenbesparing op;
  • Bij inzage in het huidige saldo van uw reserveringsfonds en de maandelijkse opbouw hiervan, koppelen wij deze informatie aan onze kostenplanningen. Op deze manier kunt u in één oogopslag zien of uw huidige reserveringsfonds samen met de eigen bijdrage toereikend is.

 

Als u vragen heeft of meer wilt weten over onze aanpak, kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij gaan graag met u in gesprek.

 

Ik wil contact opnemen


Vormgeving en realisatie: Schot Marketing en Communicatie schot.nl